Close
Васе Пелагића 5, Лесковац osvasa@vasapelagic.edu.rs 016/34-36-280; 016/34-36-281

Слике

Репрезентативне слике наше школе
See More
Васе Пелагића 5, Лесковац osvasa@vasapelagic.edu.rs 016/34-36-280; 016/34-36-281

Слике

Репрезентативне слике наше школе

See More
 
Васе Пелагића 5, Лесковац osvasa@vasapelagic.edu.rs 016/34-36-280; 016/34-36-281

Предметна настава

Српски језик

Драган Пешић
 • Одељења: 62, 64, 83, 84
 • Број часова: 16
Наташа Николић
 • Одељења: 51, 52, 53, 82
 • Број часова: 19
Александра Антић
 • Одељења: 61, 71, 72, 73, 74
 • Број часова: 20
Валентина Павковић
 • Одељења: 63, 8
 • Број часова: 8

Енглески језик

Рената Марковић
 • Одељења: 51, 5261, 81, 82
 • Број часова: 10
Слободанка Пуреновић
 • Одељење: 53
 • Број часова: 2
Мирјана Николић
 • Одељења: 7173, 74, 83
 • Број часова: 8
Анита Цекић
 • Одељења: 62, 63, 64, 72, 84
 • Број часова: 10

Музичка и ликовна култура

Вера Стојановић

Музичка култура

 • Одељења: 51, 52, 53, 61, 62, 63, 64, 71, 72,73, 74, 81, 82, 83, 84
 • Број часова: 18


Данијела Влаховић

Ликовна култура

 • Одељења: 51, 52, 53, 61, 62, 63, 64, 71, 72,73, 74, 81, 82, 83, 84
 • Број часова: 18

Историја

Благица Тркуља
 • Одељења: 53, 64
 • Број часова: 3
Мирослава Алексова
 • Одељења: 51, 52, 62
 • Број часова: 4
Мирослав Каранфиловић
 • Одељења: 61, 63, 71, 72, 73, 74, 81, 82, 83, 84
 • Број часова: 20

Географија

Бранислава Здравковић
 • Одељења: 51, 52, 53, 71,72, 73, 74, 81, 82
 • Број часова: 15
Првољуб Павићевић
 • Одељења: 61, 62, 63, 64, 83, 84
 • Број часова: 12

Физика / Хемија

Ана Петровић

Физика

 • Одељења: 61, 62, 63, 64, 71, 72, 73, 81, 82, 83
 • Број часова: 20
Јелена Димитријевић

Физика

 • Одељења: 74, 84
 • Број часова: 4
Драгана Марковић

Хемија

 • Одељења: 71, 72, 73, 74, 81, 82, 83, 84
 • Број часова: 16

Математика

Виолета Јанчић
 • Одељења: 52, 53, 61, 62
 • Број часова: 16
Мирјана Ђорђевић
 • Одељења: 81, 82, 83, 84
 • Број часова: 16
Маја Живковић
 • Одељења: 5163, 71, 72, 73
 • Број часова: 20
Тихомир Митић
 • Одељења: 6474
 • Број часова: 8

Биологија

Стана Стевановић
 • Одељења: 53, 71, 72, 73, 74
 • Број часова: 10
Јована Арсић
 • Одељења: 51, 52, 61, 63
 • Број часова: 8
Драгана Савић
 • Одељењe: 84
 • Број часова: 2
Драгана Тричковић
 • Одељењe: 71, 73
 • Број часова: 4
Драгана Бојовић
 • Одељењa: 62, 64
 • Број часова: 4
Светлана Николић
 • Одељењe: 82
 • Број часова: 2

Техника и технологија / Техничко и информатичко образовање

Биљана Савић
 • Одељења: 51, 52 (2 групе), 53, (2 групе), 61, 62, 63, 64, 72
 • Број часова: 20
Томислав Цекић
 • Одељења: 71, 73, 74, 81, 82, 83, 84
 • Број часова: 14

Физичко (и здравствено) васпитање

Љубиша Станковић
 • Одељења: 53, 61, 63, 71, 81, 83
 • Број часова: 12
Виолета Митић
 • Одељења: 51, 52, 64, 72, 82, 84
 • Број часова: 12
Предраг Миленовић
 • Одељења: 62, 73, 74
 • Број часова: 6

Информатика и рачунарство

Његош Драговић
 • Одељења: 51, 53 (2 групе), 61/2, 63/4, 72, 73, 78(2 групе)
 • Број часова: 10
Сајт професора
Томислав Цекић
 • Одељења: 52 (2 групе), 83 (2 групе)
 • Број часова: 4
Бојан Крстић
 • Одељења: 71, 82, 84
 • Број часова: 3

Верска Настава

Мирјана Алексић
 • Одељења: 51, 52, 53, 61, 62, 71/2, 73/4, 81/2, 83, 84
 • Број часова: 10
Мартин Мичић
 • Одељења: 63/4
 • Број часова: 1

Грађанско васпитање

Ивана Трајковић
 • Одељења: 7172, 73/4, 81
 • Број часова: 4
Татјана Илић
 • Одељења: 51/2, 82/3/4
 • Број часова: 2
Виолета Митић
 • Одељења: 61/2/3/4
 • Број часова: 1

Други страни језик

Љиљана Ранђеловић

Немачки језик

 • Одељења: 52, 62/4, 63, 71/3, 72, 81, 82, 83, 84
 • Број часова: 18
Јована Митић

Немачки језик

 • Одељења: 53, 61/4, 74
 • Број часова: 6
Стефан Маринковић

Немачки језик

 • Одељење: 51
 • Број часова: 2
Јулија Ђорђевић

Француски језик

 • Одељења: 51/2/3, 61/3/4, 71, 72/3/4, 81/2/3/4
 • Број часова: 10

Обавезне физичке активности

Виолета Митић
 • Одељења: 51, 52
 • Број часова: 3
Љубиша Станковић
 • Одељење: 53
 • Број часова: 1,5

Изабрани спорт

Љубиша Станковић
 • Одељења: 61, 63 (кошарка), 71, 73, 81/4, 82/3 (одбојка), 81/2/3/4 (стони тенис)
 • Број часова: 7
Виолета Митић
 • Одељења: 64, 81/4 (кошарка), 72, 74 (одбојка), 81/2/3/4 (мали фудбал)
 • Број часова: 5
Предраг Миленовић
 • Одељења: 62, 82/3 (кошарка)
 • Број часова: 2

Изборни предмети

Јована Арсић

Чувари природе

 • Одељења: 51/3, 52, 61/2, 63
 • Број часова: 4
Вера Стојановић

Хор и оркестар

 • Одељења: 51/2, 53
 • Број часова: 2
Данијела Влаховић

Цртање, сликање и вајање

 • Одељења: 71/2/3, 82/4
 • Број часова: 2